پرش لینک ها

Category: Uncategorized

کفپوش اپوکسی چیست؟

در پاسخ به سوال کفپوش اپوکسی چیست؟ می توان گفت کفپوش اپوکسی، پوششی از جنس پلیمر است که روی سنگ، سیمان، بتن یا موزاییک در روش های اجرایی مختلف اجرا می شود. این نوع از پوشش ها بدلیل یکدست کردن سطح زیرین سبب می شود