ستارگان افلاک پوشش آریا

05137605016

نحوه اجرای و قیمت رنگ اپوکسی کف پارکینگ

       بررسی اجمالی زمان کار: 8 ساعت کل زمان: 1 هفته ، 4 ساعت هزینه برآورد شده: 150 تا 250 دلار سطح مهارت: متوسط     استاندارد یک سطح سخت و خوش ظاهر برای ارجای رنگ اپوکسی کف پارکینگ، اپوکسی کف گاراژ و پارکینگ است . اگرچه شنیدن و اشاره مردم به این نمونه رنگ اپوکسی امری معمول است ، اما در واقع ، رنگ اپوکسی و رنگ …
ادامه مطلب