ستارگان افلاک پوشش آریا

05137605016

قیمت کفپوش های اپوکسی صنعتی پارکینگی

ههزینه متوسط ​​برای طبقه های گاراژ اپوکسی یک گاراژ یک اتومبیل 12x22 فوت متوسط ​​264 فوت مربعی برای اپوکسی 792 تا 1848 دلار هزینه دارد . یک گاراژ دو اتومبیل 20x22 فوت به طور متوسط ​​با 440 فوت مربع 1،320 تا 3،080 دلار برای اپوکسی هزینه دارد. یک گاراژ سه اتومبیل 32x22 فوت به طور متوسط ​​با 704 فوت مربع بین 2112 تا 4928 دلار هزینه دارد فپوش اپوکسی چقدر …
ادامه مطلب