ستارگان افلاک پوشش آریا

05137605016

کفپوش اپوکسی چقدر هزینه دارد؟

  به طور متوسط ​​کفپوش اپوکسی 450.00 هزار تومان به ازای هر متر مربع هزینه دارد . هزینه های کفپوش اپوکسی از 250.000 هزار تومان تا 590.000 هزار تومان بر اساس روش اجرای اپوکسی متغیر است. هزینه نصب کفپوش اپوکسی حرفه ای در هر فوت مربع از 90.000 تا 450.000 تومان شامل مواد و نیروی کار است. هزینه تجهیزات و مواد به تنهایی در هر فوت مربع حدود 50.000 تا …
ادامه مطلب