ستارگان افلاک پوشش آریا

05137605016

عوامل خرابی اجرای اپوکسی در لوله انتقال آب

  پوشش رزین اپوکسی بر روی لوله اغلب به عنوان جایگزینی برای لوله کشی های قدیمی با یک سیستم کاملاً جدید مورد توجه قرار می گیرد. از نظر تئوری ، فرآیند پوشش دهی شامل پوشش دهی داخل لوله ها با رزین اپوکسی در برابر درز و سوراخ سوراخ شدن و خوردگی لوله ها ، ایجاد یک راه حل پایدار برای حل مشکلات لوله ها می باشد. این یک تئوری است. …
ادامه مطلب