دسته بندی ها

مبلغ قابل پرداخت: {{price | persian}} تومان

  • کاربر گرامی ضمن تشکر از اعتماد شما , لطفا قبل از پرداخت وجه به نکات زیر توجه فرمائید :
  • 1 - امکان لغو کردن کلاس ها پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.
  • 2 - هزینه دریافتی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
  • 3 - لطفا در موعد و زمان مشخص شده در کلاس حضور فرمائید.
  • کاربر گرامی ضمن تشکر از اعتماد شما , لطفا قبل از پرداخت وجه به نکات زیر توجه فرمائید :
  • 1 - امکان لغو کردن کلاس ها پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.
  • 2 - هزینه دریافتی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
  • 3 - لطفا در موعد و زمان مشخص شده در کلاس حضور فرمائید.